• قندز: 5 تانگ در چهاردره نابود، دها امریکایی ومزدوران داخلی کشته وزخمی شدند

  قندز: 5 تانگ در چهاردره نابود، دها امریکایی ومزدوران داخلی کشته وزخمی شدند

  اعلامیه امارت اسلامی در مورد ارادۀ اعدام اسیران از سوی ادارۀ اشرف غنی

  اعلامیه امارت اسلامی در مورد ارادۀ اعدام اسیران از سوی ادارۀ اشرف غنی

  پروان: یک تانگ امریکایی در بگرام نابود و4 تن امریکایی دران کشته شدند

  پروان: یک تانگ امریکایی در بگرام نابود و4 تن امریکایی دران کشته شدند

  قندهار : یک قرارگاه مهم دشمن در معروف فتح شد

  قندهار : یک قرارگاه مهم دشمن در معروف فتح شد

  قندز:3 تانگ در چاردره نابود وبشمول 4 تن امریکایی، 24 عسکر واربکی کشته وزخمی شدند

  قندز:3 تانگ در چاردره نابود وبشمول 4 تن امریکایی، 24 عسکر واربکی کشته وزخمی شدند

  کاپیسا: 2 پوسته مهم در تگاب فتح و16 عسکر دران کشته شدند

  کاپیسا: 2 پوسته مهم در تگاب فتح و16 عسکر دران کشته شدند

  قندز: 5 تانگ در چهاردره نابود، دها امریکایی ومزدوران داخلی کشته وزخمی شدنداعلامیه امارت اسلامی در مورد ارادۀ اعدام اسیران از سوی ادارۀ اشرف غنیپروان: یک تانگ امریکایی در بگرام نابود و4 تن امریکایی دران کشته شدندقندهار : یک قرارگاه مهم دشمن در معروف فتح شدقندز:3 تانگ در چاردره نابود وبشمول 4 تن امریکایی، 24 عسکر واربکی کشته وزخمی شدندکاپیسا: 2 پوسته مهم در تگاب فتح و16 عسکر دران کشته شدند

  رویدادهاي کشور و جهان

  قندز: 8 عسکر کماندوی دشمن در خان آباد کشته وزخمی شدند

  به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  در جریان عملیات بهاری "عمری" با عساکرمزدور درسرک عمومی قندز ـ تخار واقع منطقه دوکان آدم خان وخواجه پیسته در مربوطات ولسوالی خان آباد ولایت قندز وارد نبرد شدیدی شدند. نبرد ساعت 10 چاشت امروز هنگامی صورت گرفت که غرض ایجاد پوسته های جدید به آن م

  تبصره

  یاوگی رئیس پنجاه فیصدی ادارهء دست نشاندهء کابل!

  یاوگی رئیس پنجاه فیصدی ادارهء دست نشاندهء کابل!

  بروز دوشنبهء گذشته ۶/۲/۱۳۹۵ رئیس پنجاه فیصدی ادارهء دست نشاندهء کابل به اصطلاح به شورای ملی خود با استقبال حرکات غیر نورمال، بیانیه ای کهنه و تاریخ گذشته را ایراد نمود، سخنرانی او حول محور رویداد حمله بر مرکز مهم استخبارات بتاریخ ۳۱/۱/۱۳۹۵ می  چرخید، اگرچه سخنرانی او بر همگان هوی


  Begin to build your home page by use widgets (slider,Category Box...etc) in widgets page